Finanse

Majątek

Wykaz majątku komunalnego, które posiada Biuro Gospodarki Mieniem:
1. budynek nr 3; powierzchnia ogólna 865 m kw., usytuowany w zabudowie zwartej wzniesiony w latach 1950-55 w konstrukcji tradycyjnej z przeznaczeniem na cele biurowe, układ pomieszczeń 3 traktowy z korytarzem pośrodku i klatką schodową łączącą poszczególne kondygnacje
2. grunty; działka nr 772 obr. 207 o powierzchni 501 m kw.
3. liczba pojazdów - brak

 


Bilans

 

 Bilans - 2010r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,37 Mb)
 Bilans - 2011r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,52 Mb)
 Bilans - 2012r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (2,07 Mb)
 Bilans - 2013r.   

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,96 Mb)
Bilans - 2014r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,91 Mb)
Bilans - 2015r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (2,01 Mb)
Bilans - 2016r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (0,37 Mb)
Bilans - 2017r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (0,37 Mb)
Bilans - 2018 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (0,37 Mb)
Informacja dodatkowa - 2018 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (0,37 Mb)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 31.12.2018 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (0,37 Mb)
Rachunek zysków i strat jednostki - 31.12.2018 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (0,37 Mb)

 

 


Plan finansowy

 

Plan finanowy - 2009 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,47 Mb)
Wykonanie dochodów i wydatków - 2009r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,47 Mb)
Plan finanowy - 2010 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,39 Mb)
Wykonanie dochodów i wydatków - 2010 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,34 Mb)
Plan finansowy po zmianach - 2010.12.31 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,45 Mb)
Plan finansowy - 2011 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,36 Mb)
Wykonanie dochodów i wydatków - 2010 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,47 Mb)
Plan finansowy po zmianach - 2011.12.31 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,31 Mb)
Plan finansowy - 2012 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,24 Mb)
Wykonanie dochodów i wydatków - 2012 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,39 Mb)
Plan finansowy po zmianach - 2012.12.31 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,48 Mb)
Plan finansowy - 2013 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,29 Mb)
Wykonanie dochodów i wydatków - 2013 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,33 Mb)
Plan finansowy po zmianach - 2013.12.31 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,46 Mb)
Plan finansowy - 2014 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1,43 Mb)
Plan finansowy po zmianach - 2014 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz ( 0,24 MB)
Wykonanie dochodów i wydatków - 2014 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz ( 0,24 MB)
Plan finansowy - 2015 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz ( 0,23 MB)
Plan finansowy po zmianach  - 2015 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz ( 0,23 MB)
Wykonanie dochodów i wydatków - 2015 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz ( 0,24 MB)
Plan finansowy - 2016 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz ( 0,20 MB)
Plan finansowy po zmianach  - 2016 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz ( 0,23 MB)
Wykonanie dochodów i wydatków - 2016 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz ( 0,24 MB)
Plan finansowy - 2017

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz ( 0,24 MB)
Plan finansowy po zmianach - 2017

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz ( 0,24 MB)
Wykonanie dochodów i wydatków - 2017

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz ( 0,24 MB)