Kontrole zewnętrzne

Jednostka przeprowadzająca kontrolę Data kontroli:
Biuro Kontrolno-Rewizyjne Urzędu Miasta Rzeszowa 11-12.12.2008 r.
Archiwum Państwowe w Rzeszowie 18.02.2009 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie 04-24.06.2009 r.
Biuro Kontrolno-Rewizyjne Urzędu Miasta Rzeszowa 25.09.2009 r.
Biuro Kontrolno-Rewizyjne Urzędu Miasta Rzeszowa 15-22.10.2010 r.
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie 24.01-09.02.2012 r.
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie 29.03-06.04.2012 r.
Biuro Kontrolno-Rewizyjne Urzędu Miasta Rzeszowa 07-16.01.2013 r.
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie 09.07.2013 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 29.12.2014 - 15.01.2015
Archiwum Państwowe w Rzeszowie 17.12.2015
PIP w Rzeszowie 12.12.2017 - 14.12.2017
Biuro Kontroli przy Urzędzie Miasta 18.09.2018 - 01.10.2018