Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Rysunek zmian studium - obowiązujących i w opracowaniu

Zmiany w opracowaniu
Zmiany obowiązujące
18/4/2007 - osiedle Przybyszówka - część B
22/3/2008 - rejon osiedla Staromieście
21/2/2008 - rejon osiedla Drabinianka
25/2/2009 - rejon ul. Krakowskiej
zmiana uchwały nr LV/923/2009 z dnia 26 maja 2009 r.
27/4/2009 - rejon osiedla Zwięczyca
28/1/2010 - osiedle Słocina
29/2/2010 - rejon ulicy Hoffmanowej 
30/3/2010 - rejon os. Miłocin
31/4/2010 - rejon os. Przybyszówka
32/5/2010 - rejon ul. Konopnickiej i ul. Warszawskiej
Przystąpienie do sporządzenia Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa
36/1/2013 - 10 obszarów o łącznej powierzchni 106,5 ha
w opracowaniu pozostały obszary 7,8,10
39/1/2015 - rejon os. Staroniwa i os. Dąbrowskiego
40/2/2015 - rejon osiedli Wilkowyja, Pobitno i Załęże
46/3/2017 - rejon ul. Kiepury i ul. Wieniawskiego
47/4/2017 - rejon ul. Strzyżowskiej i ul. Dukielskiej
48/5/2017 - rejon ul. Zawiszy
49/1/2018 - rejon ul. Olbrachta
51/3/2018 - rejon os. Nowe Miasto
52/4/2018 - rejon os. Przybyszówka
1/1/2004 - rejon hotelu "Rzeszów"
5/5/2004 - przy ul. Przemysłowej
3/3/2004 - rejon ul. Karowej i Kopisto
10/5/2005 - południowy odcinek ul. Rejtana
13/1/2006 - rejon ul. Lubelskiej
14/2/2006 - rejon al. Witosa i ul. Wyspiańskiego
19/5/2007 - rejon ul. Dymnickiego i ul. Słowackiego
15/1/2007 - rejon ul. Jagiellońskiej, ul. Lisa-Kuli, ul. Mochnackiego
18/4/2007 - osiedle Przybyszówka - Dworzysko
23/4/2008 - rejon ulicy Lwowskiej podsumowanie
24/1/2009 - rejon al. Armii Krajowej
30/3/2010 - rejon os. Miłocin - część XXVIIIa
34/2/2011, 35/3/2011 - rejon ul. Szewskiej oraz Boh. X Sudeckiej Dywizji Piechoty i ul. Witosa
33/1/2011 - rejon ul. Boya - Żeleńskiego
36/1/2013 - 5 obszarów (1,2,3,4,9)
25/2/2009 - część A - rejon ul. Krakowskiej
12 zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa podsumowanie
50/2/2018 - rejon al. W. Witosa i ul. Plenerowej

                  
Liczba odsłon: 76