Plany podjęte przez gminy sąsiednie - przejęte przez miasto Rzeszów

Lp.
Nazwa planu / Zmiany planu Nr uchwały w sprawie uchwalenia mpzp/zmiany planu i data jej podjęcia
Nr uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia/ uchwalenia mpzp i data jej podjęcia
Adres
1
 MPZP Nr 1/97 w gminie Boguchwała. Teren oczyszczalni ścieków wsi Zwięczyca - teren włączony do Rzeszowa z dniem 01.01.2008 r.
 LIII/308/98 Rady Gminy w Boguchwale
z dnia 26 maja 1998 r.
2
 MPZP Nr 1/02 w gminie Głogów Małopolski
 II/36/2002 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 6 grudnia 2002 r.
3
 MPZP Nr 2/02 w gminie Głogów Małopolski
 II/35/2002 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 6 grudnia 2002 r.
4
 MPZP Nr 1/2008 - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Miłocinie
 XXXIV/35/2002 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 29 stycznia 2009 r.
5
 MPZP Nr 1/2002  - terenu baz, składów, hurtowni we wsi Budziwój przy ul. Jana Pawła II, gmina Tyczyn
XXXVII/285/02 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 27 czerwca 2002 r.
6
 MPZP Nr 3/99  - terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wsi Budziwój,
XVII/116/00 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 13 kwietnia 2000 r.
7
MPZP Nr 3/2000 w Gminie Tyczyn
 XXII/173/00 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia  25 listopada 2000 r.
8
MPZP w Budziwoju przy ulicy Dworskiej
 XXVII/219/2005 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 31 marca 2005 r.
9
MPZP Nr 2/99 terenu pod działalność usługową we wsi Budziwój
XIII/87/99 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 28 października 1999 r.
10
MPZP Nr 17/98 terenu Kościoła we wsi Budziwój - gmina Tyczyn
 XXXVIII/294/98 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 18 czerwca 1998 r.
11
MPZP Nr 6/99 - teren zabudowy mieszkaniowej we wsi Budziwój
 XIX/144/00 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 czerwca 2000 r.
12
MPZP Nr 14/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Budziwój
 XII/94/2003 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 października 2003 r.
13
MPZP Nr 13/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Budziwój
 XII/93/2003 Rady Miejskiej w Tyczyna z dnia 30 października 2003 r.
14
MPZP Nr 11/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Budziwój 
 XII/91/2003 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 października 2003 r.
15
MPZP Nr 10/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej  
 XII/90/2003 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 października 2003 r.
16
MPZP Nr 1/2001 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wsi Budziwój
 XXXI/238/01 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 15 listopada 2001 r.
17
MPZP terenu przy ulicy Cegielnianej w Budziwoju gm. Tyczyn
 XXXII/258/2005 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 25 października 2005 r.
18
 MPZP Nr 5/99 - tereny pod obiekty i urządzenia rekreacyjno - sportowe we wsi Budziwój - gmina Tyczyn
 XVII/117/00 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 13 kwietnia 2000 r.
19
MPZP Nr 18/98 - terenu usługowo - produkcyjnego, MPZP Nr 20/98 - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Budziwój - gmina Tyczyn
 XXXVIII/295/98 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 18 czerwca 1998 r.
20
 MPZP Nr 14/98, 15/98 - terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Budziwój - gmina Tyczyn
 XXXVIII/293/98 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 18 czerwca 1998 r.
21
 MPZP Nr 11/98, 12/98, 13/98, 16/98 - terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Budziwój - gmina Tyczyn
 XXXVIII/292/98 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 18 czerwca 1998 r.
22
MPZP Nr 12/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Budziwój
 XII/92/2003 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 października 2003 r.
23
MPZP Nr 21/98, 22/98 - terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Budziwój - gmina Tyczyn
 XXXVIII/297/98 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 18 czerwca 1998 r.
24
MPZP Nr 3/2001 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wsi Budziwój
 XXXI/239/01 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 15 listopada 2001 r.
25
 MPZP terenu położonego w rejonie ulicy Porąbki w Budziwoju
 XXIX/183/08 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 grudnia 2008 r.
26
MPZP terenu położonego w miejscowości Budziwój, gmina Tyczyn, o nazwie "Pułanek"
 XXXIX/282/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 19 listopada 2009 r.
27
MPZP Nr 3/2002 terenów lasów i zalesień gminy i miasta Tyczyn - Budziwój
 XIV/112/2003 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 9 grudnia 2003 r.
28
MPZP Nr 1/99 terenu usług handlu we wsi Biała - gmina Tyczyn
 IX/59/99 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 24 czerwca 1999 r.
29
MPZP Nr 2/98, 4/98 - terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 3/98 - terenu usług handlu we wsi Biała - gmina Tyczyn
 XXXVIII/286/98 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 18 czerwca 1998 r.
30
MPZP Nr 5/98 - terenu usługowo - handlowo - produkcyjnego we wsi Biała - gmina Tyczyn
 XXXVIII/287/98 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 18 czerwca 1998 r.
31
MPZP Nr 4/2001 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wsi Biała - gmina Tyczyn
 XXXI/240/01 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 15 listopada 2001 r.
32
MPZP Nr 9/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Biała
 XIII/105/2003 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 26 listopada 2003 r.
33
Zmiana Nr 1 MPZP terenów usług komercyjnych w miejscowości Biała, gmina Tyczyn, województwo podkarpackie
 XI/62/2007 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 sierpnia 2007 r.
34
MPZP Nr 1/01 we wsi Przybyszówka
 XXIX/305/2002 Rady Gminy w Świlczy z dnia 9 października 2003 r.
35
MPZP terenu kaplicy kościelnej we wsi Przybyszówka - Pustki - teren włączony do Rzeszowa z dniem 01.01.2007 r.
 Nr XXV/187/97 Rady Gminy w Świlczy z dnia 17 czerwca 1997 r.
36
MPZP Nr 85/99 we wsi Trzciana, MPZP Nr 86/99 we wsi Przybyszówka gmina Świlcza, przy drodze krajowej Nr 4 (po jej południowej stronie, przeznaczenie pod kościół) - (dotyczy terenu włączonego do Rzeszowa z dniem 01.01.2007 r.)
 XV/141/2000 Rady Gminy w Świlczy z dnia 27 września 2000 r.
37
MPZP Nr 3/01 we wsi Przybyszówka gmina Świlcza
 XXVI/281/2002 Rady Gminy w Świlczy z dnia 28 czerwca 2002 r.
38
MPZP w miejscowości Przybyszówka - Pustki
 XXIV/205/05 Rady Gminy w Świlczy z dnia 28 kwietnia 2000 r.
39
 MPZP na obszarze Gminy Świlcza od Nr 31/99 do Nr 34/99 i Nr 36/99 oraz od Nr 39/99 do Nr 42/99
XV/140/2000 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2000 r.
40
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 35/99 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Bzianka - Gmina Świlcza
 XIX/197/2001 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 maja 2001 r.
41
MPZP Nr 1/2013 w miejscowości Matysówka
XIV/97/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 13 listopada 2015 r.
42
MPZP Nr 5/2001 we wsi Matysówka
XXXVII/284/02 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 27 czerwca 2002 r.
43
MPZP Nr 10/98 - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Matysówka - Gmina Tyczyn
XXXVIII/291/98 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 18 czerwca 1998 r.
44
MPZP Nr 15/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Matysówka
XII/95/2003 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 października 2003 r.
45
MPZP Nr 16/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Matysówka
XII/96/2003 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 października 2003 r.
46
przystąpienie do sporządzenia MPZP Nr 1/2018 terenu położonego w Matysówce
XLVII.337.18 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 lutego 2018 r.

Liczba odsłon: 62